Haven informatie

Havenmeesterrooster 2018
 april  
 mei  
 juni

 

 juli

 

 augustus  
 september

 

 oktober  

 

Havenmeesters natuurhaven de Kreupel
 april  
 mei  
 juni  
 juli  
   
 augustus  
 september  
 oktober  
   
Reserve havenmeesters(haven)  


Wilt u uw boot het water in of uit laten takelen?

Voorjaar: dit regelt u met de dienstdoende havenmeester. Vóór 1 mei moet uw boot in het water liggen.
Najaar: dit regelt u d.m.v. formulier in te vullen onder de link hijsteam-winterstalling.