We gaan uit van de door het verbond voor het betreffende jaar vastgestelde SW cijfers. Dit zijn vergelijkingsgetallen, die de onderlinge (theoretische) snelheid verschillen tussen diverse typen jachten aangeven. De formule is: gevaren tijd/SW cijfer/100 = berekende tijd. Het schip met de laagste berekende tijd wordt als winnaar aangewezen. (snelle schepen hebben een SW cijfer kleiner dan 100, langzame schepen hebben een SW cijfer boven de 100).

In de praktijk blijkt de invloed van de schipper en de bemanning vaak erg groot. M.a.w. het zijn vaak dezelfde boten/bemanningen die winnen. Dit is ontmoedigend voor wat minder getalenteerde deelnemers. Daarom hebben we een kreupelcorrectie op het SW-cijfer bedacht, de kreupelrating. Deze wordt vermenigvuldigd met het SW cijfer, dan ontstaat de “Andijk handicap”. De formule is nu: gevarentijd/SW cijfer*kreupelrating/100= berekende tijd. Het schip met de laagste berekende tijd word als winnaar aan gewezen.

 

De kreupelrating wordt bepaald uit de wedstrijdresultaten. Uitgaande van de uitslag van de voorgaande wedstrijd worden voor de bovenste helft van het klassement de correctie factoren bepaald per schip. Volgens de formule: berekende tijd/berekende tijd laatste schip uit de bovenste helft van de klassement. Bij elke volgende wedstrijd wordt dit weer gedaan. De dan gevonden correctie factor wordt bij de vorige opgeteld en gedeeld door 2, de nu ontstane gemiddelde kreupelrating wordt gebruikt bij het berekenen van de volgende wedstrijd uitslag. Bij de volgende uitslag start de berekening van de correctie factor op nieuw, maar dan wordt het gemiddelde over de laatste 3 correctie factoren als kreupelrating genomen. Enz. tot en met de 8ste op een volgende georganiseerde wedstrijd. Bij de 9de wedstrijd vervalt de correctie factor van eerste wedstrijd. Doet iemand een keer niet mee, dan wordt er niet gerekend en blijft de kreupelrating ongewijzigd. Het “deel getal” gaat dus dan met 1 achter lopen op dat van de 8 wedstrijden cyclus.

 

Wijzigingen in 2012 naar aanleiding van opmerkingen deelnemers:

* Een nieuwkomer heeft grote kans om te winnen omdat hij nog geen kreupelrating heeft.
Maatregel: Nieuwkomers(deelnemers die meer dan 8 op een volgende uitgeschreven wedstrijden niet mee gevaren hebben), krijgen een start kreupelrating van 0,9.
Blijft de nieuwkomer komen, en niet in de bovenste helft van het klassement eindigen, dan loopt de kreupelrating als volgt terug: 0,95-0,966-0,975-0,98-0,983-0,986-0,988-1. (Daarna wordt zijn SW rating met 1 punt verhoogd, het duwtje in de rug. Dit duwtje vindt plaats bij eerste wedstrijd van het seizoen)). Scoort de nieuwkomer wel in bovenste helft van het klassement dan ontstaat een bij die schipper/ bemanning behorende berekende kreupelrating. Een jaar niet mee doen om van je kreupelrating af te komen lukt dus niet meer.

* Een schip wint een wedstrijd en krijgt voor de volgende wedstrijd een lichtere rating, dat is niet eerlijk!
Maatregel: Geen. Omdat het niet is te voorkomen als je de rating berekent uit het resultaat van de vorige wedstrijd(en) zoals wij dat doen. Voorbeeld: een schip komt met 10 min voorsprong op het laatste schip uit de bovenste helft van het klassement binnen. Correctiefactor = 3000/3600=0,83 SW 100 Andijkhandicap 83. De volgende keer wint het zelfde schip weer maar met 5 min voorsprong. Correctie factor 3000/3300= 0,9 kreupelrating=(0,83+0,9)/2=0,86 SW 100 Andijkhandicap 86 . Dit lijkt oneerlijk, maar dat valt mee. Hij heeft de tweede wedstrijd veel minder snel gevaren dan eerste wedstrijd, daar wordt de correctiefactor en de kreupelrating op aangepast. Dat hij toch op de eerste plaats staat komt omdat de andere boten minder gepresteerd hebben. Dat mag je hem niet aanrekenen.

Een 2e oorzaak waardoor dit fenomeen kan optreden, is als de “vervallen” 9e correctie factor kleiner is dan nieuw toegevoegde correctie factor. Het gemiddelde stijgt dan, dus ook de “Andijkhandicap”. Dit komt omdat we werken met een voortschrijdend gemiddelde over 8 wedstrijden. Het alternatief -niet werken met het gemiddelde maar steeds kijken naar voorafgaande wedstrijd- geeft een veel onrustiger verloop van de correctie factoren. Hier is niemand bij gebaat.

*Ik kan met mijn boot nooit wat winnen.
Maatregel/advies: Mee blijven doen, de kreupelratings verdwijnen op den duur, daarvoor in de plaats komen de duwtjes in de rug. Met deze hulpjes kom je van zelf in de bovenste helft van het klassement uit, de rest van de weg naar de top moet je echt zelf doen.