WSV DE KREUPEL
Buurtjeshaven Andijk
Telefoon : 0228-592350
Postadres : Postbus 48 1619 ZG Andijk

Door uw aanmelding gaat U akkoord met het privacybeleid van de watersportvereniging De Kreupel.

Ondergetekende,

Gegevens aanvrager:

meldt zich aan voor het lidmaatschap van WSV De Kreupel.

Kosten:

Contributie € 45,00
Entreegeld/adm.kosten € 70,00

Betaling per aut. incasso.

Dit formulier is digitaal ingevuld en derhalve niet ondertekend.