W.S.V. de Kreupel is een vereniging met een vriendelijke en veilige haven, in eerste instantie bedoeld voor mensen uit de eigen regio. Dit betekent dat goede onderlinge sociale contacten, het samen zorg dragen voor onderhoud van terrein en gebouwen belangrijk zijn. We verwachten dan ook dat onze leden daar hun steentje in bijdragen.

 

WSV DE KREUPEL
Buurtjeshaven Andijk
Telefoon : 0228-592350
Postadres : Postbus 48 1619 ZG Andijk

Door uw aanmelding gaat U akkoord met het privacybeleid van de watersportvereniging De Kreupel.

Ondergetekende,

Gegevens aanvrager:

meldt zich aan voor het lidmaatschap van WSV De Kreupel.

Kosten:

Contributie € 45,00
Entreegeld/adm.kosten € 70,00

Betaling per aut. incasso.

Dit formulier is digitaal ingevuld en derhalve niet ondertekend.